Als Kruispunt Reeland zijn wij onderdeel van de Kerk van de Nazarener in Dordrecht. https://www.kvdndordrecht.nl/ Vanuit deze gemeente is onze gemeente opgestart. De kerk in Dordrecht is onderdeel van de Kerk van de Nazarener in Nederland. 

 

 

Een christelijke kerk

Wij zijn een Wesleyaans-Evangelische kerk. We belijden met de orthodoxchristelijke kerk dat Jezus als Zoon van God voor ons geleden heeft en gestorven is om ons te verzoenen met God. Deze Christo-centrische belijdenis verbindt ons met alle andere christelijke kerken.

We zijn een Bijbelgetrouwe kerk, zonder dat we fundamentalistisch zijn. Typerend is dat we essentials en non-essentials willen onderscheiden en dus ook onze verschillen willen relativeren in het licht van het volgen van Christus.

Leven spreekt luider dan leer.

Een heiligingskerk

We geloven dat onze totale overgave dit (heiligings)werk van Gods Geest mogelijk maakt. De Geest vormt ons tot Christusgelijkvormige discipelen en verandert ons daadwerkelijk. Hierin zijn we Arminiaans: Onze verantwoordelijkheid en Gods werk hand in hand gaan en een dynamisch groei in heiliging en liefde teweeg brengen.

Een missionaire kerk

We vormen een holistische kerk. We geloven dat Christus ons opdraagt om betrokken zijn en door Compassionate ministries alle menselijke nood te verlichten als teken van Gods liefde voor de gehele wereld. Woord en daad, compassion and evangelisatie horen bij elkaar. We zijn een zendingskerk.

We zijn een kerkgemeenschap. Omdat we diep doordrongen zijn dat onze God in Christus Zich openbaart als relationele God van Liefde, hebben we elkaar werkelijk nodig. Geen heiliging zonder de ander, geen losse gemeentes, maar onderlinge zorg en betrokkenheid.

Een krachtige beweging

We hebben een open houding naar de samenleving om ons heen. Dit betekent dat we de vragen van samenleving, wetenschap en andere godsdiensten niet naast ons neer leggen. God werkt in de wereld en wij komen nergens waar Christus ons niet is voorgegaan, dit is Zijn wereld. Zijn genade is een voorafgaande genade. We geloven dat het werk van de Heilige Geest essentieel is voor de kerk en de christen. We verwachten dat Hij inwerkt op onze samenkomsten en onze harten. Ons ontstaan is een heiligingopwekking. Deze krachtige beweging van de heilige Geest houdt ons voortdurend een spiegel voor en stelt de zuiverheid van onze diepe motieven, de radicaliteit van onze toewijding en de praktijk van ons gemeente-zijn in de wereld telkens ter discussie.

 

Wil je meer te weten komen over onze kerk? Hier kun je verder lezen: https://www.kvdn.nl/over-ons/wij-geloven