We zijn een kerk in Dordrecht voor de wijk Reeland.

“Samen kleuren we binnen en buiten de lijntjes om Gods Liefde zichtbaar te maken in de buurt”.

We geloven dat Gods Liefde, die Hij ons heeft laten zien in Jezus Christus, voor iedereen is en we willen gehoorzaam zijn aan de opdracht die Jezus ons in de bijbel geeft om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te vertellen over het goede nieuws, het Koninkrijk van God. We hopen dat mensen gehoor zullen geven aan de roepstem van God in hun leven en dat ze, in de relatie met leden van het Kruispunt, iets van die liefde van God zullen zien.

We geloven dat God een antwoord heeft op de vragen van het leven! We geloven dat we gemaakt zijn om Jezus na te leven, om volgelingen van Hem te worden en daarin te groeien. Samen zijn we onderweg, we leren met vallen en opstaan. We leren in de diensten, kringen, cursussen en door met elkaar actief te zijn in de wijk. We verlangen er naar om steeds meer van Gods Liefde te laten zien aan de mensen om ons heen.

ONTMOETINGSPUNT

Adres: Bankastraat 158, Dordrecht: ingang tuinzijde.

Hoe zien de zondagen er uit?

10:00 uur samen bidden

10:30 uur koffie, thee en ontmoeting

11:00 uur korte dienst (+-45min)

12:00 uur maaltijd

Tijdens de samenkomst is iedereen welkom! Je hoeft niet te geloven of daar heel goed in te zijn 😉 Er wordt gezongen, gebeden en uit de bijbel gelezen. Ook zoeken we steeds naar nieuwe manieren om samen te groeien in de Liefde voor God en elkaar.

Op de eerste zondag van de maand vieren we met elkaar avondmaal. Ieder die Jezus nodig heeft is welkom om aan te gaan. Tijdens de samenkomst is er programma voor kinderen tussen 5 en 12 jaar in hun eigen ruimte.

Als afsluiting eten we met elkaar. Heerlijke soep, broodjes en salade, verzorgd door de vaste bezoekers. Breng gerust ook je eigen favoriete lunch mee. Lekker bij elkaar aan tafel, even buiten zitten of rustig op de bank, het kan allemaal.

We ontmoeten jou graag!

BUURTPUNT

We willen Jezus volgen door te zorgen voor onze ‘naaste’. De goede boodschap die we door willen geven, is dat God van iedereen houdt! Door onze praktische activiteiten helpen we onze buurt/ stadsgenoten. Enkele van onze activiteiten zijn: uitdelen van voedselpakketten, buurtbewoners helpen bij bijvoorbeeld schoonmaakwerk of een verhuizing. Dit doen we zo nu en dan in samenwerking met Stichting Present.

Ook vinden we het leuk om mee te werken aan activiteiten in de buurt. Denk daarbij aan de groenmarkt, schoonmaakacties, buurt BBQ, burendag en zelf organiseren we ieder jaar een kerstmaaltijd voor de wijk. In deze ontmoetingen willen we iets van Gods Liefde zichtbaar maken in de buurt. Wil je mee doen? Kijk dan even op Facebook voor de komende activiteiten. 

Daarnaast willen we juist ook op zondag een ontmoetingsplek zijn in de wijk, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en wij hen. We willen daarin iets van ons geloof te  laten zien. Mensen zijn vrij om ook na de dienst nog aan te sluiten voor de maaltijd. 

Alpha cursus

Als mensen meer willen weten over het christelijk geloof willen we daar natuurlijk graag over praten. We bieden ieder jaar een Alpha cursus (basiscursus over het christelijk geloof) aan. 

Wat is Alpha?

 Ontmoeten, vragen en ontdekken. Dat doe je op Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Je kan je aanmelden of vragen stellen via het contactformulier onder aan de website. 

STARTPUNT

Het doel van dit project is tweeledig:

  • Een kerkelijke gemeente starten in het Reeland, ter ondersteuning van werk in de wijk;
  • In het Reeland op zoek gaan naar relaties, waarin we (praktisch) iets van de liefde van Jezus kunnen laten zien.

CONTACTPUNT

Wees welkom!

Schuif aan, doe mee in een dienst en eet na afloop gezellig mee. We willen jou graag leren kennen!

Geven

Wil je het werk van Kruispunt Reeland financieel ondersteunen met een gift, dan kan dat via onderstaand rekeningnummer:

Rekeningnummer Kerk van de Nazarener: NL32 INGB 0002 0984 27 graag bij de giften vermelden: Kruispunt Reeland

ANBI-nummer Kerk van de Nazarener landelijk: 809567386

Contactpersonen

  • Voorganger en buurtpastor: Henk-Jos van Leeuwen mob: 0636089286

Vragen? neem contact op via whatsapp, facebook, mail, telefoon of het formulier op deze website.

Vul dit formulier in, dan beantwoorden wij uw mail zo snel mogelijk
Naam:*
E-mail:*
Telefoonnr:
Uw bericht:

* Verplichte velden