Visie en Missie KruisPunt Reeland 2022-2024

Visie: Gods Liefde zichtbaar in de buurt, in onszelf en in de gemeente

KruisPunt Reeland; een kerk dichtbij, een schuilplaats waar je veilig bent en jezelf kan zijn. God houdt van jou en van ons allemaal. Hij wil niets liever dan relatie met Zijn kinderen. Hier mag je tot je doel komen, je talenten ontdekken en leren inzetten. Als Gods familie willen we meer en meer ontdekken van Zijn Liefde en dit laten zien in de buurt. Zijn Liefde maken we zichtbaar, God gebruikt onze veelkleurigheid. Zo wordt zijn Liefde zichtbaar zowel binnen als buiten de lijntjes.

Missie: We zetten ons, als gemeente, in voor de verspreiding van God’s Liefde in de buurt. Dit doen we door elkaar te helpen groeien in onze relatie met God en elkaar. God heeft een bedoeling met ons leven en geeft ons talenten. Deze willen we met elkaar ontdekken en inzetten. Iedereen is hier welkom, er is diversiteit. Ondanks onze verschillen willen we inzetten op eenheid in Hem, en zo samenwerken aan een veilige, heilige en aantrekkelijke plek waar jij jezelf kan zijn.

Ons verhaal

Joh. 1: 14 Het Woord is Mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

De Zoon van God wil wonen in Reeland. We ervaren als gemeenschap dat we door God geroepen zijn om Zijn grootheid bekend te maken in de buurt. Een aantal jaar geleden vonden we een nieuwe locatie op de Bankastraat in samenwerking met Bij Bosshardt, de huiskamer voor de buurt. Als we de kaart er bij pakken zien we het logo van Kruispunt Reeland terug in de kaart. Dat is voor ons een bevestiging geweest dat we juist op deze plek gemeente willen zijn.

Ons gebed is dat Kruispunt Reeland een “Schuilplaats” mag zijn zoals we lezen in Psalm 62:8 BGT

8De Heer redt mij, hij geeft me kracht.

Bij Hem ben ik veilig, want Hij is machtig.

Bij Hem vind ik bescherming.

We willen het evangelie in de wijk Reeland verkondigen

Als we het evangelie verkondigen willen we dat doen vanuit de genade en waarheid die we vinden in Johannes 1:17. De waarheid is dat we de relatie met God zijn verloren doordat we als mensen tegen Gods goede regels in gaan. De genade is dat we door Jezus weer in relatie kunnen komen met God de Vader. We willen getuigen van Gods oneindige liefde voor ALLE mensen. Omdat God ons liefheeft, mogen wij onszelf en anderen ook liefhebben zoals we lezen in Marcus 12:30- 31.

Kom zoals je bent

In Kruispunt Reeland mag je komen zoals je bent. We geloven dat God ons in relatie met Hem wil brengen en dat God ons wil transformeren zodat we kunnen leven als kinderen van God. We zijn door Jezus broers en zussen van elkaar en mogen als familie samenleven.

Stevig op het fundament

We willen kerk zijn met beide benen op grond, we staan op het fundament en we staan in de buurt. Als gemeenschap van geliefde mensen wil God ons gebruiken om ook weer andere mensen met Zijn Liefde aan te raken.

Diversiteit en eenheid

Kruispunt Reeland bestaat uit een diverse groep mensen met verschillende leeftijden en achtergronden. Omdat we ons bewust zijn van de verschillen, willen we ons richten op wat ons bindt. We streven naar het bevorderen van eenheid. Ons gebed is dat we een gemeenschap zijn die mensen helpt om meer en meer tot zijn of haar doel te komen.

Talenten

We geloven dat iedereen talenten heeft en willen onze bezoekers, vrienden en leden helpen en stimuleren om hun talenten in te zetten. We geloven dat dit helpt om te groeien in geloof. We geloven dat God onze ontmoetingen en onze veelkleurigheid wil gebruiken zodat we persoonlijk en als gemeente mogen groeien in Heiligheid (tot je doel als mens komen).

Concrete dingen die we de komende jaren willen gaan doen

We willen focussen op ontmoetingen met elkaar, onszelf en God, in diensten, doordeweekse avonden en onderlinge contacten. Bijvoorbeeld doordeweekse avonden om elkaar en God beter te leren kennen en om geestelijk te groeien. Denk bij ontmoetingen ook aan kringen, introductiecursus, dooponderwijs, thema maanden en de mogelijkheden voor ontmoeting doordeweeks in Bij Bosshardt.

We zoeken naar wegen om dit te doen ook in tijden van de pandemie. Een online-gebedsavond is hier een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook een gezamenlijke wandeling.

Ons verlangen is dat we nog meer met de Alpha gaan doen. Dit betekent misschien wel het vaker draaien van een Alpha-cursus of het opzetten van een goede follow-up na de cursus.

Hoe kun je verbinding maken? En hoe kun je zo Gods Liefde uitdelen? We willen activiteiten organiseren in de buurt en mensen hierin meenemen. Bijvoorbeeld: mensen meevragen mee te doen aan de buurt BBQ, opruimacties, praktoraat en bijvoorbeeld burendagen. Hierdoor ontmoeten we nieuwe mensen in de buurt, bouwen we relaties op en laten we de buurt iets van Gods Liefde zien.

We geloven dat we ons ook mogen richten op het ontdekken en inzetten van talenten in de gemeente. We doen dit door in gesprek te gaan met mensen, talenten te herkennen en erkennen. We willen hierbij ook zoeken naar een stuk verdieping misschien in de vorm van een cursus of bijvoorbeeld een themamaand.