Kruispunt Reeland: missie en visie

Het ‘Kruispunt Reeland’ maakt deel uit van de internationale Kerk van de Nazarener en is in februari 2014 begonnen als missionair project vanuit de Gemeente Dordrecht. De theologie van de Kerk van de Nazarener komt voor een groot deel voort uit het gedachtengoed van John Wesley. Hij schreef onder andere: “Het evangelie van Christus kent geen godsdienst dan sociale godsdienst, geen heiliging dan sociale heiliging”. Dat is de basis van waaruit we willen werken als Kruispunt Reeland.

Het is onze missie de liefde van God te laten zien.

Vanuit onze ervaring dat niets ons kan scheiden van de liefde van God door Jezus Christus willen we die liefde zichtbaar maken.

 

Onze kernwaarden:

 1. Wij willen elkaar ontmoeten.
  We nemen tijd om mensen te leren kennen en mee te leven met elkaar. Zo kunnen we elkaar bemoedigen.
 2. Wij willen helpen.
  “…alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”, zegt Jezus in de Bijbel. We willen praktische hulp bieden als iemand die nodig heeft.
 3. Mensen zijn belangrijker dan dingen en taken.
  We willen er scherp op zijn dat mensen in al onze activiteiten belangrijker zijn dan al het andere waar we druk mee zijn.
 4. Iedereen mag komen zoals hij/zij is.
  We geloven dat God ons heel verschillend heeft gemaakt. We zijn allemaal even waardevol, hoe we er ook uitzien, wat onze smaak of stijl ook is en wat er ook in ons leven is gebeurd.

Onze visie:

Wij willen een groep christenen zijn die, in navolging van Jezus, mensen die op ons pad komen, zien, liefhebben en helpen.  Hierdoor zien we hen groeien naar gezonde, vrije mensen met een positief zelfbeeld. Als zij dat verlangen hebben, gaan zij zelf ook meewerken in Kruispunt Reeland of elders. Zo zien wij een natuurlijke beweging en ontwikkeling ontstaan: ‘kom binnen, groei op en ga naar buiten’.

We willen investeren in onze missie en we willen werken vanuit onze kernwaarden. Daarom hebben we een paar keuzen gemaakt met als doel onze energie te geven aan wat het belangrijkst is:

 • We hebben diverse activiteiten op diverse tijdstippen waarin we onze missie praktisch uitwerken.
 • We waken ervoor dat we oog voor elkaar houden en niet te groot worden.
 • Onze evangelisatie is praktisch, indien nodig met woorden.