We gaan, zoals gezegd, weer verhuizen! Maar wel naar de mooiste plek in het Reeland. Met ingang van 14 oktober (a.s. zondag) zullen we elke zondag bij elkaar komen in de nieuwe ‘BijBosshardt’ aan de Bankastraat 158, onderin zorgcentrum de Linde van het Leger des Heils. Er wordt op dit moment nog wat verbouwd, maar uiteindelijk een heel mooie ruimte, waar we goed in kunnen. Samen met ‘BijBosshard’ zullen we hier ook doordeweeks meer ruimte hebben om activiteiten te organiseren.

We hopen u snel te zien aan de Bankastraat!