De volgende diensten zijn er in maart in het Kruispunt:

6 maart:  Paul VelTromp

15 maart: Michel Meeuws

20 maart: Erik Gielen

In de week tussen 21 en 26 maart is de stille week voor Pasen. Samen met onze gemeente in Crabbehof zullen er in de avond diensten worden georganiseerd in de Stefanuskerk.

27 maart: Paasdienst met Bas Breekveldt