Welkom bij Kruispunt Reeland

In februari 2014 is onder de vlag van de Kerk van de Nazarener Dordrecht een project gestart in de wijk Reeland in Dordrecht.

 

Het doel van dit project tweeledig:

  • Een kerkelijke gemeente starten in het Reeland, ter ondersteuning van werk in de wijk
  • In het Reeland op zoek gaan naar relaties, waarin we (praktisch) iets van de liefde van Jezus kunnen laten zien.

De gemeente
Het eerste doel krijgt vorm doordat we elke week bij elkaar komen in het Reeland. De locatie waar we dat doen is in ‘BijBosshardt’ in het gebouw van zorgcentrum ‘de Linden’ aan de Bankastraat 158. Om 10:00 uur nemen we de tijd om samen te bidden en voor te bereiden. Vanaf 10:30 uur staat er heerlijke koffie klaar, meestal met iets lekkers.

Om 11:00 uur mag je, met een kop koffie of thee, aanschuiven voor de dienst. We streven ernaar om de samenkomst niet langer dan 45 minuten te laten duren. De samenkomst is gericht op mensen een beetje kennis hebben van het christelijk geloof, er worden basisbeginselen behandeld op diverse manieren. Hierbij is soms ruimte voor multimedia, theater of andere werkvormen. Er wordt gezongen, gebeden en uit de bijbel gelezen.

Tijdens de sa2014-12-25 12.26.31menkomst is er programma voor kinderen tussen 5 en 12 jaar in hun eigen ruimte  en is er een speelhoek voor de kleintjes.

Na de samenkomst is er, elke week, rond 11:45  uur een open (gratis) maaltijd, waarbij iedereen welkom is, ook als je niet naar de samenkomst komt. Heerlijke soep, broodjes en salade, verzorgd door de vaste bezoekers. Lekker bij elkaar aan tafel, even buiten zitten of rustig op de bank, het kan allemaal.

Naar buiten
2015-06-20 15.07.00In de Bijbel lezen we dat Jezus ons het voorbeeld geeft, hoe om te gaan met onze ‘naaste’. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit het christelijk geloof een goede boodschap hebben voor iedereen, namelijk dat God van hen houdt! Eén van de manieren om dat te laten zien, is door praktisch voor onze medemens klaar te staan als die dat nodig heeft.

Dat willen we ook in het Reeland laten zien, binnen de mogelijkheden die we hebben. Om goed te weten wat voor behoeften zijn, hebben we een enquête uitgevoerd in delen van de wijk. Een van de manieren waarop we aan het werk gaan in de wijk, is door via Stichting Present in de wijk mensen te helpen. Dat kan zijn op allerlei manieren, bijvoorbeeld schoonmaken, klussen, verhuizen, boodschappen doen of iets dergelijks. Zonder dat daar iets tegenover staat. Als mensen daardoor iets van Jezus’ liefde mogen ervaren zijn we daar tevreden mee! Als mensen meer willen weten over het christelijk geloof willen we daar natuurlijk graag over praten. We bieden een Alpha cursus (basiscursus over het christelijk 2015-07-04 18.16.36geloof) aan, de samenkomst is open voor iedereen en er is altijd ruimte voor een gesprek.

Daarnaast willen we een ontmoetingsplek zijn in de wijk, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en wij hen. We hopen daarin iets van onze christelijke geloofsovertuiging te kunnen laten zien, maar geheel vrijblijvend.

We willen graag samenwerken met partners in de wijk, mogelijk dat we ergens kunnen ondersteunen, misschien wel samen met andere kerken.

Identiteit
Het Kruispunt Reeland is onderdeel van de wereldwijde Kerk van de Nazarener, en specifieker van de Kerk van de Nazarener in Dordrecht. Zij valt onder de verantwoordelijkheid van de kerk die in Crabbehof is gevestigd en werkt daar nauw mee samen.

Voor meer bijzonderheden over de Kerk van de Nazarener kunt u elders op deze pagina terecht. Wilt u meer weten over de kerk, het Kruispunt Reeland en haar identiteit, dan kunt u contact met ons opnemen. We zullen ons best doen om uw vragen te beantwoorden.

Missie

Onze missie hebben we samengevat in de term: ‘Gods liefde zichtbaar maken’.

We heten iedereen welkom bij onze activiteiten, zonder onderscheid. We geloven dat Gods liefde, die Hij ons heeft laten zien in Jezus Christus, voor iedereen is en we willen gehoorzaam zijn aan de opdracht die Jezus ons in de bijbel geeft om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te vertellen over het goede nieuws, het Koninkrijk van God. We hopen dat mensen gehoor zullen geven aan de roepstem van God in hun leven en dat ze, in de relatie met leden van het Kruispunt, iets van die liefde van God zullen zien. We geloven dat God een antwoord heeft op de vragen van het leven!

We geloven dat we gemaakt zijn om Jezus na te leven, om volgelingen van Hem te worden en daarin te groeien. Door contact met elkaar, studie en onderwijs willen we bezoekers en leden van het Kruispunt trainen en mogelijkheden geven om te groeien. Dat kan op allerlei terreinen zijn.

Zoals gezegd willen we gehoor geven aan Jezus’ oproep om het goede nieuws bekend te maken. We willen niet op elkaar blijven zitten en alleen met onszelf bezig zijn, maar willen mensen ontmoeten. Dit doen we vooral door mensen in hun  nood op te zoeken, te helpen waar we dat kunnen. Eventueel willen we daarbij iets vertellen over ons geloof, onze drijfveer om Jezus te volgen en christen te zijn, maar we willen vooral onze daden laten spreken.

Daarnaast zorgen we dat er elke zondag een gratis lunch beschikbaar is, voor iedereen die daar behoefte aan heeft, zonder onderscheid en zonder dat iemand bij een samenkomst hoeft te komen.

Contact
Je bent van harte welkom om een keer aan te schuiven bij het eten, mee te doen met een dienst of bij een andere activiteit.

Het Kruispunt Reeland is nauw verbonden met de Kerk van de Nazarener in Dordrecht, die zijn thuis heeft in de Stephanuskerk in Crabbehof. Michel Meeuws, voorganger van de kerk in Crabbehof, is ook aan het Kruispunt verbonden. Daarnaast is er een groep enthousiaste vrijwilligers die zich elke week inzet voor diensten, het eten en de andere activiteiten. Bas Breekveldt is contactpersoon en projectleider voor het Kruispunt Reeland, Henk-Jos van Leeuwen is contactpersoon voor het werk in de wijk.

U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar kruispuntreeland@nazarene.nl of te bellen met 06-41216728. Houdt u ook onze Facebookpagina in de gaten, daarop wordt wekelijks bijgehouden wat er allemaal gebeurt en gaat gebeuren, worden er foto’s van activiteiten en inspirerende links geplaatst. Via de website van de Kerk van de Nazarener Dordrecht kunt u ook contact opnemen met de secretaris aldaar via het contactformulier, dan wordt u doorverwezen naar een contactpersoon van het Kruispunt.

We zien ernaar uit om u te ontmoeten en mogelijk samen op zoek te gaan naar God en naar onze naaste in het Reeland.